הם מוסיפים לחנוק חמצן החופש;
גם אינטרנט וסקייפ כבר אינם נטולי מעקב.
שלטונו של ההון, משושיו הארסיים לכל עבר שולח;
לא איכפת לו, שהעולם ירעב.

חופש המצפון והדעה עומד להם לזרא;
מחירות המחשבה רוטטת ידם.
הם אינם מרפים מְנַסוֹת להטיל פחד,
עד לשיעבוד מעיינות האדם!