לילדה הגדולה שמילים הן המפרידות.

 

אני שותק אליך מבעד מילים וירטואליות
כן, המדע התקדם יפה
אין דיו בקסת
ואין שום נוצת אווז מפוטם
רק מקלדת ומעריץ מסומם.
אני דומם אלייך מבעד צג דיגיטלי
הפיקסלים החליפו את המכחול
ואת המשיכות האימפרסיוניסטיות
כיום יש רק אימפריאליזם
ואנחות גלובאליות.
בעולם מערבי של היום
האילם נשמע
אף מבעד רעשי אוטובוס שואגים
בפה פעור להרגני
ואיך את מצליחה כך לכבות את עצמך
לא להאזין
לא לראות
לא להרגיש
בעיקר לעשות את הלא.
אני מדבר אליך ללא קול וללא מגע
באבירות ישנה המאמצת אמצעי מניעה
לטובתי לטובתה לטובת הדור הבא
בנבואה מגשימה
אני והאדמה.