וכבר היו גדולי הדור מהלכים כמימים

אי שם במעלה הר הצופים

ושומעים קול המונה של שינקין

ואלנבי ודיזנגוף סנטר

ממרחק מאה ועשרים קילומטר

וכל החכמים צוחקים וצוחקים, ור' עקיבא בוכה

וממשיכים ורואים בית קודש קודשים

ושם שועלים מהלכים

קופצים על גגות מניפים בדגלים, מייללים

ומחריבים ושורפים ומחבלים

את מקדשי המעט

והזר הקרב יומת

וכל החכמים צוחקים וצוחקים ור' עקיבא בוכה

וכל החכמים תמהים ושואלים

ומדוע לא לצחוק

והלא אתה עקיבא ניחמתנו וצפית למרחוק

לימדתנו ליראות גם בחושך הנורא

את איילת השחר שבקע אורה

ועונה ר' עקיבא מבעד לדמעות

כדי שאצחק

צריכים אתם לבכות