עכשיו זה הזמן

למצוא כח

להעביר הכל

למנות

ולספור

לחתוך קיצבה

לכל מכאוב

אין קץ

לפגיעה

אין סוף

לעומק הדברים

עכשיו זה

סליחות

ימי שופר וחזרה

זועק בכל עוצמתו

העצב

מליחות הדימעה

אני סולחת כל פעם קצת

אט אט

מהירות לא תשטוף

את העלבון

זמן סליחות עכשיו

אני מנסה

להוקיא הכעס

להבין היכן טעיתי

היכן טעית אתה

ימים של מחשבה

מרובה כרימון

נצחון על רגשות

אני כאן-אתה שם

ימי סליחות....