עשר אצבעות

גן נעול, אחותי.

ירושלים

אלהי הבורות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה