סיון בר

"יפה שיכורה יחידה בעולם יש לה נפש מורעלת בתוך גוף מושלם"

וזה כל כך קשה..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה