קריאה, הסחפות- בריחה

...להכנס לדמות

הכל משחק

רק לא לקרוא את עצמי

?למה

 

אני ערבה בוכיה

.עיניי זולגות בגשם