הכעס שלאמרפה כמו
לפני ביטול עבודה הזרה
עולה בקנה שוב ושוב
מאיים להתפרץ, להתפוצץ-
בפנים נשאר
מחכה למחר
אולי יישטף. יעלם.