מיטל מ

"בפרידה הזו משהו בי היה ואיננו- ואם פרולוג או אפילוג זה רק בידינו"

נשימות

חומה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה