מיטל מ

"בפרידה הזו משהו בי היה ואיננו- ואם פרולוג או אפילוג זה רק בידינו"

חומה

עיגול שחור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה