מרינה ש

כל פרט ששווה לדעת עלי יבוא מתוך שירי...

נאומים בקרקס

זכרונות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה