מרינה ש

כל פרט ששווה לדעת עלי יבוא מתוך שירי...

כאב

בדרך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה