סמדר שרון

ללא נס ושוקולד לא ניתן להתחיל את היום...

אז מה אם היא אוהבת והוא אוהב

?!כאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה