לא מפקירים פצועים בשטח
ואני השארתי
את אחותי הגדולה
מדממת לנפשה
מעשנת את עצמה
שואפת אהבה
לדעת
מקטרת על מר גורלה

וביום תרועה
בזעקת שופר אחת
ליבה הרחב והרחום
כבד ופצוע
נדם
ואני עם כל נדרי