מבעד לעננים

אפורים ולבנים

תכול שמיים מציץ

ואושר עצום אותי מציף

כשקרני חמה של צהריים

אליי קורצים

מתוך

פאזל

השמיים!