בועז שור

הכתיבה היא כלי לפריקת מתחים.

האמת

מדוע את נחבאת?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה