בועז שור

הכתיבה היא כלי לפריקת מתחים.

מדוע את נחבאת?

סוף סוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה