בועז שור

הכתיבה היא כלי לפריקת מתחים.

האמת

סוף סוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה