איזו צניעות וענווה

שלא מוצאים במחוזותינו

לא זקפה את החזה

ולא גבה לבבה

חזרה לשיגרת יומה

ולמקום העבודה

ביום שלמחרת הזכייה

האחרות חרצו לשונן לעברה

כי מי לא קרא את הכתבה

שבישרה לעם הבחירה

שהיא היפה מכולן

אמנם עבת בשר היא

עטיניה נפולים

אך תנובת חלבה

לא תסולא בפנינים

כן זו צוף מגנוסר

שהיום זכתה בפרס

ומחר

   תימכר כבשר

בקר

:השכל מוסר

שקר החן

והבל היופי

החכם באדם

כבר אמר 

 .צוף- הפרה מגנוסר שזכתה בתואר מלכת היופי*