יואב אין-אני

איש שכותב מידי פעם, רוב הזמן שמח וטוב לב, משתדל לא לחשוב יותר מידי בחיים, בעיקר לא על העתיד

מה שאני

עד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה