מתוך הנינוחות

מתוך הניסיון והידע

מתוך הכישרון

אתה צומח

 

מתוך המשברים

מתוךהכאב והיגע

מתוך עזות הרצון

אתה פורח

 

מתוך החלומות

מתוך אשליות הרגע

מתוך הדימיון

אתה סולח

 

מתוך גלי הים

מתוךהקסם של הטבע

מתוך השיכרון

אתה שוכח