אימי

גם בחלום איננה מדברת

אלי יותר

אם אראנה בחלום

אראה אותה שונה

נאה יותר, רזה

דוממת

והתמונה כה יקרה

אך לרגע

וכבר היא נעלמת

ועפה לדרכה

ואני

מתגעגע

לחלום