מחפשת משמעות...ואושר...

אני חיה..וזהו?

היא לא אומרת כלום..

שלכת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה