שאלת אם
יבעטוך עם
דפיקה ראשונה על הדלת

עניתי שלא
כי חשבתי שפה
תמצא מציאות אחרת

אנשים אחרים
שפנים מסבירים
לזר נודד ורעב

אבל מיד
נווד נחשד
כצר שודד ואורב

משגים קטנים
לעתים נוטים
להפוך לצרות גדולות

לכן מעכשיו
אפנה את הגב
לגֵרים עם הרבה שאלות