ברק 13

הנפש לא תמצא שובעה

אולי ואולי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה