ברק 13

הנפש לא תמצא שובעה

נגיעה אחת רכה - הגירסא הקומדית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה