הקרקע

נשמטת תחת רגלי

נ - ש - מ - ט - ת.

(בום - נחיתה)

הגעתי לתהום.

חשוך פה.