את מחליטה. התחלת בכפות רגליים ומשם עלית. וכשהגעת לידיי - נעצרת. האם אדקור את מקור החום ובכך אפָגע גם אני? שואלת עצמך. דקרת-- ודבר לא קרה. והמשכת. מחט מחט מחטיים לא חושבת פעמיים וכשהגעת לליבי צחקת את צחוקך החמוד ונעצת. בתוך כל העשן הזה לא הייתה אחיזה.