לשוא אחפש את האמת
בין עלי השלכת
שנשרו על האדמה
עם בוא הסתיו.

לשוא אחפש את הצדק
בין העלים הירוקים
והניצנים הצהובים
שצצו במרומי הצמרת
עם בוא האביב.

עלי השלכת ירקיב ו
וידשנו את השורשים
עם בוא החורף.
וניצנים יהיו לפרחים בקיץ
וינשרו  מהצמרת לקרקע
בסתיו הבא.

בין אם אני מדור הנפילים
או גדלתי בין ילדי השמש,
בין אם התנשאתי אל-על
במרומי הצמרת,
או נשרתי על האדמה
בין עלי השלכת,

העץ ימשיך לגדול
והעלים והניצנים
ימשיכו לפרוח בקיץ
וינשרו בתום הקיץ
עם בוא הסתיו.

והאמת והצדק שלי
יישארו בי
בתוכי
בעצמי.