במקום שאין בו אלוהים

אין מקום לנמצאים

גם אין מקום לאחרים

המקום ירחם

 

במקום שאין בו אלוהים

ניסיון לעורר את החיים

מיד מעורר את המתים

ירחם השם

 

במקום שאין בו אלוהים

ילדים הולכים על מים

לא צלולים ונופלים

כי משעמם

 

במקום שאין בו אלוהים

אין פרות קדושות

ואנשים מפורסמים

הם אנשי השם

 

במקום שאין בו אלוהים

אין בו מקום

ואף זמן אין בו

לאדם השלם.