הכסף הוא לא העיקר

הוא רק אמצעי להפגיש בין בני אדם