מאיה

קבורה מתחת להריסות של כולם

כבר מאוחר לדעת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה