מאיה

חייבת לבחור ומהר

מוות זה מוות בכל מקום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה