אנחנו בנסיעה. כל הדרך החשוכה ראיתי בעיניךָ הבזקי נתיבים. אתה חוצה חותך פונה דוהר וכשסוף סוף הגענו אתה מעביר את ידךָ בשיערי ולוחש: "הגיע הזמן לרדת".