מעולם לא חיבבתי בני אנוש.

הם יצורים הפכפכים מוזרים.

כל אחד מהם מסובך בבעיות שלו

איש מהם לא באמת יוצא מהבועה של עצמו

במטרה לעזור לסביבה.

 

הם נולדו במטרה אחת - לשרוד.

והם עושים זאת בצורה אכזרית.

 

מצד אחד תמיד ריחמתי עליהם.

התבוננתי בהם כמו שהם התבוננו ביצורים ביוטיים הקרויים נמלים.

אותם הסימפטומים.

התרוצצות חסרת תועלת לכל מקום. בנתיבים מסומנים מראש.

אותם נמלים - הם חסרי דיעה.

בני האנוש היו חסרי בינה לעומתנו. בצורה איומה

 

והמצחיק מכל שהם סברו שהם שליטי הגלקסיה.