ללא שם

שונאת לדבר בקול, חייבת לצעוק בשקט.

כרוניקה של פגיעה והתאוששות, או: לגעת בירח.

נעלמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה