בנווה דקלים, בערבי שבת הנכנסת, ממש רבו בבית הכנסת,  מי יארח את החייל

---------------------------------------------------------------------------------------------

משפחות אירחו

בתיהם בורכו

מידתו של אבינו אברהם

דבקה בעיקר בם

 

מלב ונשמה

העניקו תרומה.

עם נועם בלבבות

ניצתו להבות

בבנים ואבות.

 

אור נדלק על בני אלים

שוכני חוף הדקלים

בכל בית אור האל

שולח ברכתו

לאזרח ישראל.