אחרי שהתזמורת סיימה

יצאנו לברוח מטיפות הגשם.

אתה- שפשפת נעליך על קצה מדרכה

ואני- אני רק רציתי מבט אחרון

בטרם נכבה שם האור.