זו הרי לא פעם ראשונה

שאני מוצאת אותך כך זרוק ברחוב.

פרוותך, מראש עד זנב, רטובה.

אספתיך לחדרי, שוב, לא פעם ראשונה

וקערת החלב, עד תום ליקקת.

 

כשגרגרת על ברכיי

היה נדמה לי

שבפעם הראשונה שמעתי

"אמא".