כשישבת לידי

וגלים איימו להטביענו

רצית לאחוז חזק

ולא  יכולתי.

 

אני צפה על זרמי חיינו

נותנת לתחושות להתערבב סביב.