האם קיבלתָ  דבר מכל מילותיךָ?

לא.

ולמרות זאת, תמשיך בדרך זו?

כן.

וכשתקופות קשות יתדפקו בדלת?

אמשיך.

אם כך הסר מעילך הכבד

ובוא הסב אל שולחני.