אתה מרכין ראשי לעבר הנקודה

התמימה שזוהרת על חולצתך.

"מנקה הכתמים", כך קראתי לי 

כשנפגשנו לראשונה.

אני לא מוכנה. סידרתי את הכל ואני הולכת,

לא- אין צורך להתנצל

את ההתנצלות האחרונה ליקקתי עד תום.