כשביקשת שיר אהבה

ידיי פרטו על אצבעותייך

ואישוניי, כְפה מתעגל, שרו

"לילה טוב ליפה במכונית"

 

לאחר שיצאת

הדהוד הקולות

עוד היה באויר

ליווני את כל המרחק.

 

 

(תתחדשי).