בשערות חושים

דובקת חתיכה

ומסרבת להרפות

עד לקינוח הבא.