עזבו את עצת הגולשים

ותפסו את הרוח.

"בפעם האחרונה שתפסתי לי גל

התרסק לי השוונג על הראש".

"אין מנוס מנגיעה בקצה", השבתי

וחתרתי לשיר חדש.