לכי לך,

אמר לי אלוהים.

לכי אל עולמות אחרים

מחשבות אחרות

 ברורים ותקוות.

לכי לך, צאי

מבועת הילדות

אל עולם...

 

והלכתי.

 

נאבדתי במחוזות החכמה

התבלבלתי ברחובות הקדמה

לא מצאתי את שכונת האושר

כמהתי לשוב

      אל ארצי

            אל מולדתי

                  אשר אהבתי

אהבתי?

 

וחזרתי.

 

אך שוב לא מצאתי את

מה שחיפשתי.

ביתי שנשאר בארץ אפלה

נראה קטן, שומם ומרוחק

עם מחשבות קטנות

רצונות- נמוכים, שהתאימו אז לגובהי.

ובעודי יושבת בחדרי החשוך, שרק אור קטן שם על יד המיטה

שמעתי שוב את הציווי,

לכי לך!

אל עולמות רחוקים

מחשבות אחרות

ברורים ותקוות

ורק כשתמצאי את מחוז השלום,

רחוב האמת,

שכונת התקווה

בבניין האלוקים.

תחזרי אל ארצך, אל מולדתך, אשר אהבת.

אהבת.