עבר:

בית המקדש עולה בלהבות של יאוש

שלושת השבועות

מצור על עיר הקודש

תשעה באב

אש

מי שכח לכבות את הגז????

 

דליפה של אמת

במטבח החיים.

-------------------------------------------------------------------

הווה:

אש כתומה מבעירה את דפי החדשות

שלושת השבועות

מצור על חבל עזה,

תשעה באב

זה לא בית המקדש שנשרף

כי אין בית מקדש.

-------------------------------------------------------------------

עתיד:

אש

שלושת השבועות.

תשעה באב.

אש

יורדת מן השמיים.

-------------------------------------------------------------------