שיר לאחי/ יפה נחום ליבי עליך אחי, זעקת השבר עדיין במוחי. בטוחני כי על המוות לא חשבת, והיכן גורל יפול לא ידעת. אל תירא אחי, אני בוטחת באלי, אלי שומע תפילתך ועל האבדה יפצה אותך. ברך אל שמים על לחם ומים. מי יתן ולא תתעצב עוד ומכאוב לא תדע עוד. אמן.