פוחדת

מאותה תחושה

שקוראים לה

אהבה

האם קשה הדבר?

או קל?

כל כך אפור ומעורפל

גם אם אחד מאוד רוצה

ופוחד שלא ייצא-

האם להצהיר בכל זאת שמישהו אוהב?

ומה עם הפחד-

שישבר לו

הלב...