אני בנויה ספק על גבי ספק

שכבות של הרהורים.

וארון הספרים המלא בקביעות

קורא לי

     שאביט

          שאקרא

               שאדע

את מה שיש לו לומר

האמת הבלתי מעורערת

של העבר.