מה הם חייו של אדם ומה עמלו

 

הרי חייו לא חיים והעולם לא לו

ואם הוא שונא

שנאה זאת היא רגש טבעי

אשר האדם לא יכול חמוק

גם אם ירצה שקוע הוא בה עמוק

כל חייו רץ הוא סביב השעון

להשיג עבודה כסף הון

אך  סיבה אחת אותו מחזיקה גם ברגעי אימים

והיא , היא , היא האמונה בחיים