הראל ארד

אני הראל ארד(לא סקעת ולא מויאל)ם

על כבלים ועל טלפון

זריחה בארץ הדמיונות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה