מקרה שקרה

בי כה נגע

אך אותך

הותיר הוא

שווה נפש

 

דימיתי שרע הוא

וחסר תקווה

ונוגד מצפון,

דת ומדע

 

ואתה

רק הקשבת

בהנהון קל

ואמרת:

 

אין דבר שהינו חד משמעי

יש והחיובי בעינייך

שלילי בעיניי

מה שבך מעלה בחילה

לאחר מהווה הוא מקור להשראה

יש ומצפונך צועק ש"די"

ואחר אינו מתרגש כלל

 

ויש גם כאלו

שעצובים הם לכל הדעות

אך החוכמה היא

מהם להתעלות

לראות במכשולים

רק הזדמנויות

לצמיחה, שליטה והגשמה.

 

כשסיים את דבריו

נשארתי כך

עוד דקות ארוכות

מהרהרת בדבריו

ומחליטה

אותם לשאת

עימי בכל עת!