אני אוסף טרמפיסטים

בגישה רב תרבותית

יום אחד רב מורה מחצור

ויום אחר חייל בדואי מנחל צלמון

עולים מאתיופיה מאתר חצרות יסף

(שבינתיים אל עמיו נאסף)

חיילים טירונים דוברי רוסית

ושני מתנדבים מקוריאה הדרומית

זוג חוזרים בתשובה החוזרים

מביקור בצפת בקיברי צדיקים

ערבי זקן ששב ממטע הזיתים

ונכה ערבי בקביים

שאחיו אותו לא לוקחים

עם כל אחד אני מדבר בשפתו

או בשפה הבינלאומית

או בשפה פשוטה

באמפתיה בקבלה ובסימפטיה

אני אוסף טרמפיסטים

בגישה רב תרבותית

אנחנו אוסף טרמפיסטים

וכל העולם כולו גשר.