רוח תזזית מן המדבר

ציה וסער,

 חצי סהר

נשאו חלומות ואכזבות

נשאו אבק התקוות.

 

אך קול איוושת הרוח

וענן חולף כחלום,

אך קול משק כנפיים

בתכלת ציה קורנת.

 

נישאו ברוח עד אינסוף

גילו ערוות הארץ

חשפו שממה וקדור,

בלב ערבה לא נודעת

 

פסעתי ברגל יחפה

עני מרוד, ללא פרוטה

אך חפשי ומאושר

צועד אל האור

בידי ענף הדרור.