כאשר אעלה אל הר
מכיוון קדם ומדבר,
אראה את העיר
ניצבת לקראת היום
כתווי שיר סדורה
בין יום דין ליום כפרה.

עוטה שלמת משפט
וכנף השכינה מעל שט,
דמות טלית אב
בגוון צחור עב.

הנה מהר הזיתים
צופה אל העיר והבתים:
שני בתי המקדש
שאר בתי המדרש
תפילות האומה העתיקה
מקיפות ההר בחביקה.

קודש ולבן עולים
ומלל ודמע מחלחלים
החזן בקולו מנעים
וממעל פתע רעם מרעים.

הכותל ראשו מרכין
לקבל אימת יום הדין,
ותפילת קול נדרי
בין איסורי לחרמי
תישמע על הררי.